تبلیغات
هنر در خانه|قلاب بافی - بافت کلاه دخترونه

هنر در خانه|قلاب بافی

وبلاگی برای تمام بانوان

ورود

تبلیغات

بافت کلاه دخترونه

نویسنده : نگار
تاریخ : سه شنبه 15 دی 1394 11:27 ق.ظ

کلاهی که میخوام تو این پست آموزش بدم اینه :

این کلاه رو میتونید با نقشه زیر ببافید :

برای بافتن این کلاه ابتدا باید یک مجیک رینگ درست کنید، چون این کلاه هم مثل خیلی از کلاههای قلاب بافی از بالای کلاه شروع میشه یعنی با یک حلقه.

رج اول : توی حلقه ابتدا ۳ تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید، و سپس ۱۵ تا پایه دوبل. یعنی در مجموع ۱۶ تا پایه دوبل خواهید داشت.آخرین پا یه رو با یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج متصل کنید.

رج دوم : ابتدا سه تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید – یک زنجیره برای ایجاد فاصله بین دو تا پایه دوبل بزنید – *روی دونه بعدی از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – یک زنجیره بزنید* و عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدید یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج بزنید. {۱۶ تا پایه و ۱۶ تا زنجیره دارید.}

رج سوم : سه تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید – روی همون دونه اول یک پایه دوبل بزنید – یک زنجیره بزنید – *توی دونه بعدی از رج قبل دو تا پایه دوبل بزنید – یک زنجیره بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدید یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج بزنید. {۳۲ تا پایه و ۱۶ تا زنجیره دارید.}

رج چهارم : سه تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید – روی دونه بعدی از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – ۲ تا زنجیره بزنید – *روی هر یک از دو تا پایه بعدی از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – ۲ تا زنجیره بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدید یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج بزنید. {۳۲ تا پایه و ۳۲ تا زنجیره دارید.}

رج پنجم : سه تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید – روی همون دونه اول از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – روی دونه بعدی از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – ۲ تا زنجیره بزنید – * روی پایه اول از دو تا پایه کنار هم بعدی در رج قبل ۲ تا پایه دوبل بزنید – روی دومین پایه از این دو تا پایه کنار هم در رج قبل یک پایه دوبل بزنید – سپس ۲ تا زنجیره بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدید یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج بزنید. {۴۸ تا پایه و ۳۲ تا زنجیره دارید.}

رج ششم : سه تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید – روی همون دونه اول از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – روی هر یک از دو تا پایه بعدی در رج قبل یک پایه دوبل بزنید – ۲ تا زنجیره بزنید – * روی پایه اول از سه تا پایه کنار هم بعدی در رج قبل ۲ تا پایه دوبل بزنید – روی هر یک از دو تا پایه بعدی از این سه تا پایه کنار هم در رج قبل یک پایه دوبل بزنید – سپس ۲ تا زنجیره بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدید یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج بزنید. {۶۴ تا پایه و ۳۲ تا زنجیره دارید.}

رج هفتم : سه تا زنجیره بعنوان اولین پایه دوبل بزنید – روی همون دونه اول از رج قبل یک پایه دوبل بزنید – روی هر یک از دو تا پایه بعدی در رج قبل یک پایه دوبل بزنید – ۲ تا زنجیره بزنید – (در واقع تو این رج روی آخرین پایه از ۴ تا پایه کنار هم در رج قبل پایه نمیزنیم.) * روی پایه اول از ۴ تا پایه کنار هم بعدی در رج قبل ۲ تا پایه دوبل بزنید – روی هر یک از دو تا پایه بعدی از این ۴ تا پایه کنار هم در رج قبل یک پایه دوبل بزنید – سپس ۲ تا زنجیره بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین زنجیره رو زدید یک شلال به سومین زنجیره در ابتدای رج بزنید. {۶۴ تا پایه و ۳۲ تا زنجیره دارید.}

رج هشتم تا سیزدهم : مثل رج هفتم بافته بشه.

دقت کنید اگه کلاه به این ترتیب با دور سر شخص مورد نظر برابر نشه باید تغییراتی رو توی نقشه ایجاد کنید. اول اینکه همونطور که توی دستور رجها نوشتم از رج اول تا ششم مرتبا تعداد پایه های هر رج داره زیاد میشه اما از رج هفتم به بعد دیگه زیاد نمیشه. بنابراین بعد از اینکه رج ششم رو بافتید باید دور تا دور قسمت بافته شده رو اندازه بگیرید اگه با دور سر برابر بود که طبق دستور پیش برید اما اگه کوچیکتر از دور سر بود باید بازم به اضافه کردن دونه ها در هر رج ادامه بدید . به این ترتیب که توی پایه اول از پایه هایی که کنار هم قرار دارن دو تا پایه بزنید و توی همه پایه های بعدی که در کنار هم هستند یک پایه بزنید و بعد دو تا زنجیره رو بزنید. یعنی تعداد پایه هاتون در هر رج ۱۶ تا بیشتر میشه.

وقتی دور تا دور قسمت بافته شده با دور سر برابر شد اونوقت باید بدون اضافه کردن بافت رو ادامه بدید. اگه شما بیشتر از رج ششم برای اضافه کردن دونه ها بافت رو ادامه دادی بنابراین برای بدنه کلاه که دیگه دونه ها اضافه نمیشه باید به این ترتیب بافت رو ادامه بدید :

توی دونه اول از پایه هایی که کنار هم قرار دارن دو تا پایه دوبل بزنید – و توی بقیه پایه های کنار هم بجز آخرین پایه یک پایه دوبل بزنید – بنابراین توی آخرین پایه از پایه های کنار هم در رج قبل نباید پایه بزنید – سپس دو تا زنجیره بزنید.

همه رجهای بعدی که بدنه کلاه رو تشکیل میدن به این ترتیب بافته میشن.

توی دستور طبق نقشه از رج ۷ تا ۱۳ بدنه کلاه بافته میشه. اما اگه شما بعد از این تعداد رج دیدید که بلندی کلاه به اندازه مناسب نرسیده باید بازم بافت بدنه رو مثل قبل ادامه بدید تا جایی که کلاه به اندازه مناسب برسه.

حالا باید بافت لبه کلاه رو شروع کنید. این قسمت رو هم میتونید طبق نقشه ببافید :

رج اول از لبه کلاه : در ابتدای رج یک زنجیره بزنید – توی همون دونه اول یک پایه کوتاه بزنید – توی هر دونه از رج قبل یک پایه کوتاه بزنید – بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتید یک شلال به اولین زنجیره در ابتدای همین رج بزنید.

رج دوم : در ابتدای رج یک زنجیره بزنید – توی همون دونه اول یک پایه کوتاه بزنید – توی هر یک از ۴ تا دونه بعد یک پایه کوتاه بزنید – تو دونه بعدی ۳ تا پایه کوتاه بزنید – *توی هر یک از ۵ تا دونه بعدی یک پایه کوتاه و توی یک دونه بعدی ۳ تا پایه کوتاه بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین پایه رو زدید یک شلال به اولین زنجیره در ابتدای رج بزنید.

رج سوم : در ابتدای رج یک زنجیره بزنید – توی همون دونه اول یک پایه کوتاه بزنید – توی هر دونه از رج قبل یک پایه کوتاه بزنید – بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتید یک شلال به اولین زنجیره در ابتدای همین رج بزنید.

رج چهارم : مثل رج سوم ببافید.

رج پنجم : در ابتدای رج یک زنجیره بزنید – توی همون دونه اول یک پایه کوتاه بزنید – توی هر یک از ۲ تا دونه بعد یک پایه کوتاه بزنید – تو دونه بعدی ۳ تا پایه کوتاه بزنید – * توی هر یک از ۶ تا دونه بعد یک پایه کوتاه بزنید – تو دونه بعدی ۳ تا پایه کوتاه بزنید * عبارت بین * تا * رو تا سه تا دونه مونده به آخر رج تکرار کنید – تو هر یک از سه تا دونه آخر یک پایه کوتاه بزنید – بعد از اینکه آخرین پایه رو زدید یک شلال به اولین زنجیره در ابتدای رج بزنید.

رج ششم و هفتم : مثل رج سوم ببافید.

رج هشتم : در ابتدای رج یک زنجیره بزنید – توی همون دونه اول یک پایه کوتاه بزنید – توی هر یک از ۶ تا دونه بعد یک پایه کوتاه بزنید – تو دونه بعدی ۳ تا پایه کوتاه بزنید – *توی هر یک از ۷ تا دونه بعدی یک پایه کوتاه و توی یک دونه بعدی ۳ تا پایه کوتاه بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین پایه رو زدید یک شلال به اولین زنجیره در ابتدای رج بزنید.

رج نهم و دهم و یازدهم : مثل رج سوم ببافید.

البته به نظر من بهتره از تعداد رجهای لبه کلاه کم کنید.(هر وقت احساس کردید پهنای لبه کلاه به اندازه کافی و دلخواه خودتون رسیده دیگه ادامه ندید و بافت رو تموم کنید.) ضمنا لبه کلاه رو سفت تر ببافید تا لبه اون خوب بایسته.

رج آخر کلاه رو یا یک رنگ دیگه ببافید.

گلهای روی کلاه هم گلهای ساده ای هستن که میتونید از گلهای مشابه هم براش استفاده کنید.

برای این گل با نخ رنگ کلاه مجیک رینگ زده و توی اون ۱۰ تا پایه کوتاه بزنید. سپس با رنگی که رج آخر لبه کلاه رو بافتید که در تصویر سفید هست شروع کنید و به این ترتیب ببافید :

در ابتدای رج یک زنجیره بزنید – توی همون دونه اول یک پایه کوتاه بزنید – * ۱۰ تا زنجیره بزنید و توی دونه بعدی یک پایه کوتاه بزنید* عبارت بین * تا * رو تا آخر رج تکرار کنید. بعد از اینکه آخرین پایه رو زدید یک شلال به اولین زنجیره در ابتدای رج بزنید.

به این ترتیب این گلهای ساده بافته میشن. البته اگه ضخامت نختون زیاده و ۱۰ تا زنجیره برای هر گلبرگ به نظرتون زیاده میتونید از ۸ تا زنجیره برای هر قسمت استفاده کنید.

 

نکته مهم برای بافت این کلاه : این نقشه و توضیحاتی که من نوشتم برای زمانی هست که نخ شما ظریف باشه.مثل نخهای مارک اکریل تاب. اما اگه نخ شما ضخیمتر هست مسلما این تعداد پایه که در متن نوشتم زیاد خواهد بود و بافتتون بد میشه. پس اگه میخواید این کلاه رو ببافید برای اینکه در بافت مشکل نداشته باشید حتما از نخ ظریف استفاده کنید و طبق دستور رج به رجی که نوشتم پیش برید.

” منبع : http://steps-of-sewing.com

چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

Good day! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
شنبه 24 فروردین 1398 01:04 ب.ظ
game
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ