تبلیغات
هنر در خانه|قلاب بافی - بافت لباس دخترانه

هنر در خانه|قلاب بافی

وبلاگی برای تمام بانوان

ورود

تبلیغات

بافت لباس دخترانه

نویسنده : نگار
تاریخ : شنبه 1 اسفند 1394 04:18 ب.ظ


برای سایز 0-3 ماه،3-6 ماه،6-9 ماه،9-12ماه،12-18 ماه،2سال،3سال
تعداد كاموای موردنیاز (50 گرمی) به رنگ آبی:4-5-6-6-6-7-7
تعداد كاموای مورد نیاز به رنگ سفید:1-1-1-1-1-1


مقیاس: 22 دونه با 30 رج برای میل سایز3 یه مربع 10*10 میشه. بافت پشت:
101(105-109-113-117-121-125) دونه با میل سایز3 ونخ آبی سربندازین.رج اول رو با بافت همه زیر شروع كرده وبه بافت ساده ادامه بدین تا بافتتون (27،28،31،32،35،36) 24سانت بشه در حالیكه آخرین رج به پشت كار باشه.
رج بعد:یه زیر،(سه تا یكی زیر،یه زیر) پرانتز رو تا اخر تكرار كنید.تعداد دونه ها51(53-55-57-59-61-63) تا دونه میشه.
رج بعد:همه رو
حالا برای یوك به این ترتیب ببافین:

رج1 (روی كار):یه زیر،(2زیر،3 زیر،0 زیر،1زیر،2 زیر،3زیر)،(یه رو،سه زیر) پرانتزو تكرار كنین تا (3،0،1،2،3،0)2تا دونه آخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به رو،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به زیر.

رج 2:(2،3،0،1،2،3)1 به رو،(یه زیر،سه رو) تكرار پرانتز تا (3،0،1،2،3،0)2 تا دونه مونده به اخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به زیر،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به رو.

رج 3 ): 0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتز(1،1،0،0،1،1)0 بار تكرار شود،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) تكرار پرانتز تا (3،4،1،2،3،4)2 دونه مونده به اخر،یه رو،(یه ژوته ،دوتایكی زیر) پرانتز(1،1،0،0،1،1)0 بارپرانتز تكرار شود.(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر.

رج4 : (0،1،2،3،0،1)3 تا رو،(یه زیر،3 رو) پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به زیر،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به رو

رج5: (0،1،2،3،0،1)3 دونه به زیر،(یه رو،3 زیر)پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به رو،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به زیر

رج6:شبیه رج4

رج7: (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتزوبرای (0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنین،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،4،1،2)4 تا دونه مونده به آخر،یه رو،(یه ژوته ،دوتایكی زیر) پرانتزو برای (0،0،1،1،0،0)1 بار تكرار كنین،(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر

رج 8:مشابه رج2

این 8 رج برای الگوی بافت یوك هست كه باید به اینروش ادامه بدین تا بافتتون (31،32،35،36،39،40)28 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دادن حلقه:
در عین اینكه پترن رو اجرا می كنین 2 تا دونه از ابتدای 2 رج بعدی كور كنین.تعداد دونه ها(49،51،5355،57،59)47 میشه. یه دونه از انتهای هر (1،1،1،3،3،3)1 رج بعد كم كنین و سپس هریه رج در میون (1،2،2،1،1،2)بار اینكاروادامه بدین.تعداد دونه ها (،4545،47،47،49،49) 43تا میشه.
همینطور صاف ببافین تا بافتتون (9،10،10،11،11،12)9 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دهی سرشانه ویقه:
(3،3،3،3،4،4)3 تا دونه در ابتدای 2 رج بعد كور كنین.تعداد دونه ها(41،39،39،41،41،41) 37تامیشه.
رج بعد(روی كار): (3،3،3،3،4،4)3 تا دونه كور كنین. بقیه دونه ها رو تا جاییكه روی میل راست (7،7،7،7،6،6)6 تا دونه بمونه به سنجاق بگیرین و بافت رو بر میگردونین ودونه های روی میل چپرو هم به عنوان طرف دیگه سرشونه جداگانه باید ببافین.
3 تادونه در ابتدای رج بعد كور كنین.
(4،4،4،4،3،3)3 تا دونه باقیمونده رو كور كنین.در حالیكه روی كار به شماست نخ به دونه های باقیمونده كه توی سنجاق گرفتین وصل كنین و(19،19،21،21،21،21)19 دونه وسط رو كور كنین.تا انتها به بافت پترن ادامه بدین.مثل اون طرف اینطرفو هم كامل كنین.

بافت جلوی چپ:
(53،56،57،60،61،64)52 تا دونه با میل 3 ونخ آبی سربندازین.
رج اول رو با بافت همه زیر شروع كرده وبه بافت ساده ادامه بدین تا بافتتون (27،28،31،32،35،36) 24 سانت بشه در حالیكه آخرین رج به پشت كار باشه.

رج بعد)روی كار): (1،0،1،0،1،0)0 دونه به زیر،(3 تایكی زیر،یه زیر)تكرار پرانتزتا آخر.تعداد دونه ها(27،28،29،30،31،32)26 تامیشه.

رج بعد:همه رو
حالا برای یوك به این ترتیب ببافین:

رج1 (روی كار)(3،0،1،2،3،0)1 دونه به زر،(یه رو،سه زیر) پرانتزو تكرار كنین تا یه دونه مونده به آخر، یه رو.

رج 2:( یه زیر،سه رو) تكرار پرانتز تا (3،0،1،2،3،0)2 تا دونه مونده به اخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به زیر،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به رو.

رج 3 ): 0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتز (1،1،0،0،1،1)0 بار تكرار شود،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) تكرار پرانتز تا یه دونه مونده به آخر،1 دونه به رو.

رج4 : 2 تا رو،(یه زیر،3 رو) پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به زیر،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به رو

رج5: (0،1،2،3،0،1)3 دونه به زیر،(یه رو،3 زیر)پرانتزو تكرار كنین تا3 دونه مونده به اخر،یه رو،2 زیر

رج6:شبیه رج4

رج7: (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتزوبرای (0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنین،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنین تا3 تا دونه مونده به آخر،یه رو،یه ژوته ، دوتایكی زیر

رج 8:مشابه رج2

این 8 رج برای الگوی بافت یوك هست كه باید به اینروش ادامه بدین تا بافتتون به حلقه آستین برسه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دادن حلقه آستین:
در عین اینكه پترن رو اجرا می كنین 2 تا دونه از ابتدای رج بعدی كور كنین.تعداد دونه ها(25،26،27،28،29،30)24 میشه.یه رج ببافین. یه دونه از ابتدای حلقه هر(1،1،1،3،3،3)1 رج بعد كم كنین و سپس هریه رج در میون (1،2،2،1،1،2)1 بار اینكاروادامه بدین.تعداد دونه ها (23،23،24،24،25،25) 22تا میشه.
همینطور صاف ببافین تا بافتتون (7،7،7،9،9،9)5 از پشت كار كمتر باشه كه برای شكل دهی سرشانه شروع می كنین در حالیكه رج اخر رو با پشت كار تموم كردین.

شكل دهی یقه:
در عین اینكه پترن رو اجرا می كنین (7،7،8،7،7،7)8 تا دونه در ابتدای رج بعد كور كنین.تعداد دونه ها (16،16،16،17،18،18) 14تامیشه.یه دونه در لبه یقه برای هر (5،5،5،5،5،5)4 رج بعد اضافه كنین و سپس در ادامه هریه رج در میون (0،0،0،1،1،1) 0باریه دونه اضافه كنین.تعداد دونه ها (11،11،11،11،12،12)10 تامیشه.
(1،1،1،1،1،1)0 رج دیگه ببافین در حالیكه بافتتون با رج پشت كار تموم میشه.

شكل دهی سرشانه

رج بعد(روی كار): (3،3،3،3،4،4)3 تا دونه در ابتدای رج بعد و در ادامه این تعداد دونه رو در رج دوم بعدی كور كنین.همزمان 1 دونه هم از لبه یقه در رج بعد كور كنین.
یه رج ببافین.
(4،4،4،4،3،3)3 دونه باقیمونده رو كور كنین.

بافت جلوی راست:

مثل بافت جلوی چپ ببافین تا قسمت یوك . حالا اینطوری ادامه بدین:

رج1 (روی كار): (یه رو،سه زیر) پرانتزو تكرار كنین تا (3،0،1،2،3،0)2 دونه مونده به آخر ،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به رو،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به زیر

رج 2: (2،3،0،1،2،3) 1 دونه به رو،( یه زیر،سه رو) تكرار پرانتز تا 1 دونه مونده به آخر،یه زیر.

رج 3 : (یه رو،یه ژوته ، سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتز تا (3،4،1،2،3،4)2 دونه مونده به آخر تكرار شود،یه رو،(یه ژوته ،دو تایكی زیر) پرانتز(1،1،0،0،1،1) 0بار تكرار شود،(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر.

رج4 : 3 تا رو،(یه زیر،3 رو) پرانتزو تكرار كنین تا3 دونه مونده به اخر،یه رو،2 رو

رج5: دو زیر،(یه رو ،3 زیر) پرانتزو تكرار كنین تا( 2،1،2،3،0،1)0 دونه مونده به اخر، (1،1،1،0،1،1)0 دونه به رو،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به زیر

رج6:شبیه رج4

رج7: (دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس) ،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنین تا(1،2،3،4،1،2) 4 تا دونه مونده به آخر،یه رو،(یه ژوته ، دوتایكی زیر ) پرانتزو(0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنین، (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر

رج 8:مشابه رج2

این 8 رج برای الگوی بافت یوك هست كه باید به اینروش ادامه بدین تا بافتتون به انتها برسه.(31،32،35،36،39،40)28 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

بافت استین
(29،29،31،31،33،33)27 تادونه با میل 3 ونخ آبی سربندازین.
رج اول رو با همه زیر شروع كنین وبه بافت ساده ادامه بدین درحالیكه یه دونه به انتهای هر سومین(سومین،پنجمین،پنجمین� � پنجمین،پنجمین، پنجمین) رج و در ادامه هر چهارمین(چهارمین، چهارمین، چهارمین، چهارمین، چهارمین، چهارمین) رج ادامه بدین تا دونه هاتون (47،49،49،49،41،41)39 تا بشه بعد هر چهارمین(-،-،ششمین، ششمین، ششمین، ششمین) رج دونه اضافه كردنو ادامه بدین تا دركل (47،49،51،53،55،57)45 تا دونه داشته باشین.
همینطور ساده ببافین تا بافتتون (14،16،18،20،23،25)11 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دهی بالای آستین
ابتدای رجهای(4،4،2،12،12،10)6 ام (2،2،2،3،3،3)2 تا دونه كور كنین.بعد ابتدای رجهای (8،8،10،0،0،2)6 ام (3،3،3،0،0،4)3 تادونه كور كنین.
سپس (15،17،17،17،19،19)15 دونه باقیمونده رو كور كنین.

حالا سرشونه ها رو به هم وصل كنین وبعد برای یقه ایطور عمل كنین.

یقه
در حالیكه روی بافت به سمت شماست وبا میل3 ورنگ آبی با احتساب 2 تادونه در ابتدا وانتهای از ابتدای لبه جلو به این ترتیب دونه بگیرین:
(18،18،19،20،20،20)17 دونه از جلوی راست،(25،25،27،27،27،29)25 تادونه از لبه پشت،(18،18،19،20،20،20)17 دونه از جلوی چپ ودونه ها رو از زیر ببافین.
تعداد دونه ها (61،61،65،67،67،69)59 تا میشه.
رج1:(روی یقه وپشت بافت): (4،4،6،3،3،4)3 تابه زیر،یه دونه به دونه بعدی اضافه كنین،(سه زیر،یه دونه اضافه) پرانتز رو برای (13،13،13،15،15،15،15)13 بار تكرار كنین، (4،4،6،3،3،4)3 تابه زیر

رج2:همه رو

رج 3:همه از زیر تا 5 تا دونه مونده به اخر،دونه های بعدی رو بدون بافتن از میل چپ به راست منتقل كنین.نخ رو درجهت خلاف كار قرار داده ودوباره همون دونه های نبافته رو به میل راست منتقل كنین.


رج4:همه رو تا 5 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج5: همه زیر تا 10 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج6: همه رو تا 10 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج7: همه زیر تا 15 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج8: همه رو تا 15 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج9: همه زیر تا 20 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج10: همه رو تا 20 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج11:همه زیر

رج12:همه رو

رج13:یه زیر،یه دونه نبافته به میل راست بگیرین،دونه نبافته رو روی دونه بافته شده بندازین،همه زیر تا 3 دونه مونده به اخر،دوتایكی زیر،یه زیر

رج14:همه رو

رج15:و16: شبیه رج13و14

رج17: یه زیر،یه دونه نبافته به میل راست بگیرین،دونه نبافته رو روی دونه بافته شده بندازین،همه زیر تا 3 دونه مونده به اخر،دوتایكی زیر،یه زیر

رج18: یه رو، دوتایكی رو، همه رو تا 3 دونه مونده به اخر، دوتایكی از رو باtbl، ،یه رو

رج 19و20: شبیه رج13و14

(63،63،67،71،71،73)61 دونه باقیمونده رو كور كنین.

جیبها(دوتاببافین)

(18،20،20،20،22،22)18 دونه با نخ آبی و میل 3 سربندازین.با رج همه زیر شروع به بافت كنین و بافت ساده رو برای (12،14،14،14،16،16)12 رج ادامه بدین در حالیكه با پشت كار رج رو تموم كردین.
رج بعد(روی كار): یه زیر،یه دونه نبافته به میل راست بگیرین،یه زیر،ذونه نبافته رو روی دونه بافته بندازین،همه زیر تا3 تادونه آخر،دوتایكی زیر،یه زیر

رج بعد:همه رو

دو رج آخر را دوبار تكرار كنین.تعداد دونه ها (12،14،14،14،16،16)12 تا میشه.
حالا به روش زیر كور كنین:
یه زیر،(دوتایكی زیر،دونه دوم رو روی میل راست بندازین در حالیكه روی دونه اول بیفته)تكرار پرانتز تا دونه آخر،یه زیر،دونه دوم میل سمت راست رو روی دونه اول میل بندازین وسپس محكم بكشین.

بافت لبه آستین
در حالیكه روی كار به شماست وبا قلاب 5/2 و با نخ سفید یه نخ به انتهای لبه آستین وصل كنین واز لبه با قلاب دونه بگیرینو یه رج پایه بلند بزنین ومطمئن بشین تعداد پایه ها فرد باشه. ودوباره كار رو برگردونین
رج بعد: (پشت كار)یه زنجیره،یه پایه بلند توی اولین پایه ،(3 زنجیره،از یه پایه بگذرین،یه پایه بلند در پایه بعدی) تكرار پرانتز تا آخر
نخ رو محكم كنین.
درزهای استین رو بدوزین و روی بدنه سوار كنین.

بافت لبه جلو

در حالیكه روی كار به شماست وبا قلاب 5/2 و با نخ سفید یه نخ به انتهای لبه چپ جلو وصل كنین واز لبه كل جلوی چپ وپشت یقه وجلوی راست با قلاب دونه بگیرین و یه رج پایه بلند بزنین ومطمئن بشین تعداد پایه ها فرد باشه. ودوباره كار رو برگردونین
رج بعد: (پشت كار)یه زنجیره،یه پایه بلند توی اولین پایه ،(3 زنجیره،از یه پایه بگذرین،یه پایه بلند در پایه بعدی) تكرار پرانتز تا آخر
نخ رو محكم كنین.

بافت لبه یقه وجیبها
شبیه بافت لبه جلو دونه از لبه ها با قلاب بگیرین وكلش رو قلاب بزنین.

بافت گل
با قلاب سایز 5/2 و با نخ سفید 6 تا زنجیره بزنین و به شكل حلقه دربیارین.
دور اول:یه زنجیره بزنی.15 تا پایه بلند توی این حلقه بزنین.
دور دوم: (3 زنجیره،tr2tog روی پایه دوم،3 زنجیره،بستن حلقه روی پایه بعدی) تكرار پرانتز تا آخر


گلها رو به جیبها وصل كنین وسپس جیبها رو در محل مربوطه در جلوی ژاكت بدوزین.دكمه ها رو بدوزین وروبان رو ازرج سوم ابتدای یوك رد كنین ودر وسط گره بزنین.

نكات:دوستان من از قلاب بافی خیلی سررشته ندارم .به همین خاطر نمیدونم معادل واژه ها رو چی باید بگم.اگه نتونستین متوجه طرز بافت گل بشین من تو صفحات قبل یه مدل گل با بافتنی گذاشتم.ترانه عزیز هم یه گل با قلاب گذاشتن از اونها به جای این گل استفاده كنین.

ژوته بر عكس:یعنی نخ رو از پشت به جلو بیارین در حالیكه ژوته معمولی نخ از جلو به پشت میره.
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:19 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis with 2 days delivery cialis daily new zealand venta de cialis canada brand cialis nl cialis 5 mg schweiz cialis 5mg tadalafil generic cialis tablets australia bulk cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:55 ق.ظ

Many thanks! Plenty of knowledge!

generic cialis in vietnam cialis generic cialis australia org price cialis per pill buying cialis overnight tarif cialis france cialis dosage amounts cialis pills in singapore cialis without a doctor's prescription cialis 200 dollar savings card
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:18 ق.ظ

Truly a lot of valuable knowledge!
sialis achat cialis en europe where cheapest cialis effetti del cialis buy cialis does cialis cause gout cialis rckenschmerzen cialis efficacit cialis 20 mg cialis italia gratis
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:40 ق.ظ

Amazing information. Kudos!
cialis venta a domicilio only now cialis 20 mg cialis 20 mg cut in half generic cialis levitra cialis for sale in europa india cialis 100mg cost generic cialis 20mg tablets cialis online cialis uk cialis canadian drugs
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:49 ق.ظ

You expressed it effectively.
order generic cialis online cialis dosage recommendations cialis daily reviews cialis soft tabs for sale how to buy cialis online usa tadalafil 20mg cialis with 2 days delivery ou trouver cialis sur le net cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis
شنبه 25 خرداد 1398 09:59 ب.ظ

You said it very well..
cialis generico in farmacia overnight cialis tadalafil cialis coupons printable acheter cialis kamagra tadalafil 20mg purchasing cialis on the internet cialis prices cialis professional from usa prezzo cialis a buon mercato cialis coupons printable
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:20 ب.ظ

Really quite a lot of useful knowledge!
cialis lilly tadalafi tarif cialis france cialis australia org cialis 5mg cialis 200 dollar savings card only now cialis for sale in us generic cialis pro india cialis 100mg cost cialis dose 30mg cialis prezzo di mercato
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:36 ق.ظ

Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Appreciate it!
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:56 ق.ظ

With thanks, Helpful stuff!
low dose cialis blood pressure cialis e hiv cialis online deutschland dose size of cialis cialis rckenschmerzen tadalafil 20 mg walgreens price for cialis cheap cialis brand cialis nl viagra vs cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

This is nicely expressed! .
tadalafil generic buy cialis online cialis soft tabs for sale online cialis cialis 5 mg wow cialis 20 generic cialis levitra generic cialis levitra i recommend cialis generico precios cialis peru
شنبه 24 فروردین 1398 12:55 ب.ظ
game
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:18 ق.ظ

Nicely put. Regards.
recommended site cialis kanada generic for cialis buy generic cialis cialis great britain cialis prezzo di mercato cialis uk next day cialis 5 mg funziona brand cialis nl cialis 5 mg funziona cialis qualitat
سه شنبه 13 آذر 1397 07:50 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis online generic cialis pro buy cialis online nz cialis generico lilly safe dosage for cialis cialis generisches kanada brand cialis generic cialis reviews cilas cialis italia gratis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:51 ق.ظ

You revealed this really well.
order generic cialis online cialis uk next day cialis lowest price generic cialis soft gels the best choice cialis woman cialis 30 day sample cialis 20 mg best price generic cialis soft gels viagra vs cialis ou trouver cialis sur le net
دوشنبه 12 آذر 1397 08:58 ب.ظ

You actually stated that fantastically!
tadalafil 20mg canadian cialis generic low dose cialis cialis tadalafil cialis per paypa cialis 5 mg buy cialis authentique suisse cialis 20 mg effectiveness order generic cialis online how do cialis pills work
یکشنبه 11 آذر 1397 08:30 ب.ظ

You actually reported that wonderfully!
where cheapest cialis cialis for sale cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo al pubblico precios cialis peru cialis sans ordonnance cialis 5 mg effetti collateral the best site cialis tablets cialis daily reviews cialis generic tadalafil buy
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ق.ظ

Lovely stuff, Thanks.
cialis daily dose generic price cialis per pill cialis tablets australia prices on cialis 10 mg cialis generico milano deutschland cialis online wow cialis tadalafil 100mg compare prices cialis uk safe dosage for cialis cialis 5 mg buy
شنبه 10 آذر 1397 07:34 ق.ظ

Superb info. Regards.
click here cialis daily uk generic cialis 20mg tablets cialis online holland cialis australian price if a woman takes a mans cialis overnight cialis tadalafil recommended site cialis kanada cialis generic tadalafil buy american pharmacy cialis cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 08:23 ق.ظ

You mentioned it exceptionally well.
where do you buy cialis acquistare cialis internet buy cialis sample pack cialis kaufen we use it 50 mg cialis dose buy cialis online nz cialis kaufen wo cialis patent expiration costo in farmacia cialis cialis canadian drugs
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:18 ب.ظ

Really loads of beneficial tips!
cialis 5mg billiger cialis online deutschland ou acheter du cialis pas cher look here cialis cheap canada cialis 20 mg cost prices for cialis 50mg cialis 5 mg buy prices on cialis 10 mg we like it cialis price cialis coupons printable
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Incredible many of awesome information!
generic cialis with dapoxetine achat cialis en suisse cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo di mercato cialis en mexico precio american pharmacy cialis where do you buy cialis cialis cuantos mg hay cialis 5mg prix cialis para que sirve
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:09 ق.ظ

You have made your stand very effectively..
no prescription cialis cheap cialis dose 30mg cialis bula tadalafil 20 mg cialis cuantos mg hay buy cialis cialis pas cher paris generic cialis pro buy cialis online legal canadian drugs generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 10:22 ق.ظ

Thank you. Lots of advice.

the best site cialis tablets buy cialis online nz cialis online cialis patent expiration cialis pas cher paris cialis sans ordonnance generico cialis mexico cialis for sale buy cialis cheap 10 mg cialis pas cher paris
یکشنبه 1 مهر 1397 09:58 ق.ظ

Incredible all kinds of good information.
canadian medications online pharmacy canada reviews canadian pharmacies that are legit drugs for sale online is trust pharmacy in canada legitimate canadian online pharmacies legal rx from canada the best canadian online pharmacies drugs for sale on internet canadian pharmacy no prescription
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:44 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial advice!
acheter cialis kamagra generic low dose cialis import cialis cialis 5 mg buy cialis 5mg prix buying cialis on internet cialis for daily use cialis generico in farmacia generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg scheda tecnica
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

Effectively expressed really! .
where to buy cialis in ontario cialis for sale in europa cialis et insomni ou acheter du cialis pas cher cialis uk cialis 100mg suppliers non 5 mg cialis generici cialis generique purchasing cialis on the internet only best offers cialis use
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:35 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cheap online viagra uk buy viagra next day delivery buy viagra in malaysia buy prescription viagra online buy viagra uk cheap buy viagra from india buy herbal viagra kamagra viagra pharmacy what is viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:12 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis 10mg prix pharmaci online prescriptions cialis generico cialis mexico cialis pas cher paris cialis 05 tadalafil tablets cialis lowest price if a woman takes a mans cialis cialis patent expiration cialis pills price each
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:34 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
200 cialis coupon enter site 20 mg cialis cost cialis professional yohimbe chinese cialis 50 mg we recommend cialis best buy generic cialis soft gels brand cialis nl look here cialis cheap canada buying cialis overnight cialis manufacturer coupon
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:45 ب.ظ

Many thanks, A good amount of write ups.

5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg cut in half cialis super acti viagra vs cialis interactions for cialis buy generic cialis cialis without a doctor's prescription cialis generique prix cialis once a da click now buy cialis brand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ