تبلیغات
هنر در خانه|قلاب بافی - بافت لباس دخترانه

هنر در خانه|قلاب بافی

وبلاگی برای تمام بانوان

ورود

تبلیغات

بافت لباس دخترانه

نویسنده : نگار
تاریخ : شنبه 1 اسفند 1394 04:18 ب.ظ


برای سایز 0-3 ماه،3-6 ماه،6-9 ماه،9-12ماه،12-18 ماه،2سال،3سال
تعداد كاموای موردنیاز (50 گرمی) به رنگ آبی:4-5-6-6-6-7-7
تعداد كاموای مورد نیاز به رنگ سفید:1-1-1-1-1-1


مقیاس: 22 دونه با 30 رج برای میل سایز3 یه مربع 10*10 میشه. بافت پشت:
101(105-109-113-117-121-125) دونه با میل سایز3 ونخ آبی سربندازین.رج اول رو با بافت همه زیر شروع كرده وبه بافت ساده ادامه بدین تا بافتتون (27،28،31،32،35،36) 24سانت بشه در حالیكه آخرین رج به پشت كار باشه.
رج بعد:یه زیر،(سه تا یكی زیر،یه زیر) پرانتز رو تا اخر تكرار كنید.تعداد دونه ها51(53-55-57-59-61-63) تا دونه میشه.
رج بعد:همه رو
حالا برای یوك به این ترتیب ببافین:

رج1 (روی كار):یه زیر،(2زیر،3 زیر،0 زیر،1زیر،2 زیر،3زیر)،(یه رو،سه زیر) پرانتزو تكرار كنین تا (3،0،1،2،3،0)2تا دونه آخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به رو،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به زیر.

رج 2:(2،3،0،1،2،3)1 به رو،(یه زیر،سه رو) تكرار پرانتز تا (3،0،1،2،3،0)2 تا دونه مونده به اخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به زیر،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به رو.

رج 3 ): 0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتز(1،1،0،0،1،1)0 بار تكرار شود،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) تكرار پرانتز تا (3،4،1،2،3،4)2 دونه مونده به اخر،یه رو،(یه ژوته ،دوتایكی زیر) پرانتز(1،1،0،0،1،1)0 بارپرانتز تكرار شود.(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر.

رج4 : (0،1،2،3،0،1)3 تا رو،(یه زیر،3 رو) پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به زیر،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به رو

رج5: (0،1،2،3،0،1)3 دونه به زیر،(یه رو،3 زیر)پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به رو،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به زیر

رج6:شبیه رج4

رج7: (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتزوبرای (0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنین،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،4،1،2)4 تا دونه مونده به آخر،یه رو،(یه ژوته ،دوتایكی زیر) پرانتزو برای (0،0،1،1،0،0)1 بار تكرار كنین،(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر

رج 8:مشابه رج2

این 8 رج برای الگوی بافت یوك هست كه باید به اینروش ادامه بدین تا بافتتون (31،32،35،36،39،40)28 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دادن حلقه:
در عین اینكه پترن رو اجرا می كنین 2 تا دونه از ابتدای 2 رج بعدی كور كنین.تعداد دونه ها(49،51،5355،57،59)47 میشه. یه دونه از انتهای هر (1،1،1،3،3،3)1 رج بعد كم كنین و سپس هریه رج در میون (1،2،2،1،1،2)بار اینكاروادامه بدین.تعداد دونه ها (،4545،47،47،49،49) 43تا میشه.
همینطور صاف ببافین تا بافتتون (9،10،10،11،11،12)9 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دهی سرشانه ویقه:
(3،3،3،3،4،4)3 تا دونه در ابتدای 2 رج بعد كور كنین.تعداد دونه ها(41،39،39،41،41،41) 37تامیشه.
رج بعد(روی كار): (3،3،3،3،4،4)3 تا دونه كور كنین. بقیه دونه ها رو تا جاییكه روی میل راست (7،7،7،7،6،6)6 تا دونه بمونه به سنجاق بگیرین و بافت رو بر میگردونین ودونه های روی میل چپرو هم به عنوان طرف دیگه سرشونه جداگانه باید ببافین.
3 تادونه در ابتدای رج بعد كور كنین.
(4،4،4،4،3،3)3 تا دونه باقیمونده رو كور كنین.در حالیكه روی كار به شماست نخ به دونه های باقیمونده كه توی سنجاق گرفتین وصل كنین و(19،19،21،21،21،21)19 دونه وسط رو كور كنین.تا انتها به بافت پترن ادامه بدین.مثل اون طرف اینطرفو هم كامل كنین.

بافت جلوی چپ:
(53،56،57،60،61،64)52 تا دونه با میل 3 ونخ آبی سربندازین.
رج اول رو با بافت همه زیر شروع كرده وبه بافت ساده ادامه بدین تا بافتتون (27،28،31،32،35،36) 24 سانت بشه در حالیكه آخرین رج به پشت كار باشه.

رج بعد)روی كار): (1،0،1،0،1،0)0 دونه به زیر،(3 تایكی زیر،یه زیر)تكرار پرانتزتا آخر.تعداد دونه ها(27،28،29،30،31،32)26 تامیشه.

رج بعد:همه رو
حالا برای یوك به این ترتیب ببافین:

رج1 (روی كار)(3،0،1،2،3،0)1 دونه به زر،(یه رو،سه زیر) پرانتزو تكرار كنین تا یه دونه مونده به آخر، یه رو.

رج 2:( یه زیر،سه رو) تكرار پرانتز تا (3،0،1،2،3،0)2 تا دونه مونده به اخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به زیر،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به رو.

رج 3 ): 0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتز (1،1،0،0،1،1)0 بار تكرار شود،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) تكرار پرانتز تا یه دونه مونده به آخر،1 دونه به رو.

رج4 : 2 تا رو،(یه زیر،3 رو) پرانتزو تكرار كنین تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به زیر،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به رو

رج5: (0،1،2،3،0،1)3 دونه به زیر،(یه رو،3 زیر)پرانتزو تكرار كنین تا3 دونه مونده به اخر،یه رو،2 زیر

رج6:شبیه رج4

رج7: (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر،(دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتزوبرای (0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنین،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنین تا3 تا دونه مونده به آخر،یه رو،یه ژوته ، دوتایكی زیر

رج 8:مشابه رج2

این 8 رج برای الگوی بافت یوك هست كه باید به اینروش ادامه بدین تا بافتتون به حلقه آستین برسه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دادن حلقه آستین:
در عین اینكه پترن رو اجرا می كنین 2 تا دونه از ابتدای رج بعدی كور كنین.تعداد دونه ها(25،26،27،28،29،30)24 میشه.یه رج ببافین. یه دونه از ابتدای حلقه هر(1،1،1،3،3،3)1 رج بعد كم كنین و سپس هریه رج در میون (1،2،2،1،1،2)1 بار اینكاروادامه بدین.تعداد دونه ها (23،23،24،24،25،25) 22تا میشه.
همینطور صاف ببافین تا بافتتون (7،7،7،9،9،9)5 از پشت كار كمتر باشه كه برای شكل دهی سرشانه شروع می كنین در حالیكه رج اخر رو با پشت كار تموم كردین.

شكل دهی یقه:
در عین اینكه پترن رو اجرا می كنین (7،7،8،7،7،7)8 تا دونه در ابتدای رج بعد كور كنین.تعداد دونه ها (16،16،16،17،18،18) 14تامیشه.یه دونه در لبه یقه برای هر (5،5،5،5،5،5)4 رج بعد اضافه كنین و سپس در ادامه هریه رج در میون (0،0،0،1،1،1) 0باریه دونه اضافه كنین.تعداد دونه ها (11،11،11،11،12،12)10 تامیشه.
(1،1،1،1،1،1)0 رج دیگه ببافین در حالیكه بافتتون با رج پشت كار تموم میشه.

شكل دهی سرشانه

رج بعد(روی كار): (3،3،3،3،4،4)3 تا دونه در ابتدای رج بعد و در ادامه این تعداد دونه رو در رج دوم بعدی كور كنین.همزمان 1 دونه هم از لبه یقه در رج بعد كور كنین.
یه رج ببافین.
(4،4،4،4،3،3)3 دونه باقیمونده رو كور كنین.

بافت جلوی راست:

مثل بافت جلوی چپ ببافین تا قسمت یوك . حالا اینطوری ادامه بدین:

رج1 (روی كار): (یه رو،سه زیر) پرانتزو تكرار كنین تا (3،0،1،2،3،0)2 دونه مونده به آخر ،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به رو،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به زیر

رج 2: (2،3،0،1،2،3) 1 دونه به رو،( یه زیر،سه رو) تكرار پرانتز تا 1 دونه مونده به آخر،یه زیر.

رج 3 : (یه رو،یه ژوته ، سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس)پرانتز تا (3،4،1،2،3،4)2 دونه مونده به آخر تكرار شود،یه رو،(یه ژوته ،دو تایكی زیر) پرانتز(1،1،0،0،1،1) 0بار تكرار شود،(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر.

رج4 : 3 تا رو،(یه زیر،3 رو) پرانتزو تكرار كنین تا3 دونه مونده به اخر،یه رو،2 رو

رج5: دو زیر،(یه رو ،3 زیر) پرانتزو تكرار كنین تا( 2،1،2،3،0،1)0 دونه مونده به اخر، (1،1،1،0،1،1)0 دونه به رو،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به زیر

رج6:شبیه رج4

رج7: (دوتایكی زیر،یه ژوته برعكس) ،(یه رو،یه ژوته ،سه تایكی زیر،یه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنین تا(1،2،3،4،1،2) 4 تا دونه مونده به آخر،یه رو،(یه ژوته ، دوتایكی زیر ) پرانتزو(0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنین، (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زیر

رج 8:مشابه رج2

این 8 رج برای الگوی بافت یوك هست كه باید به اینروش ادامه بدین تا بافتتون به انتها برسه.(31،32،35،36،39،40)28 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

بافت استین
(29،29،31،31،33،33)27 تادونه با میل 3 ونخ آبی سربندازین.
رج اول رو با همه زیر شروع كنین وبه بافت ساده ادامه بدین درحالیكه یه دونه به انتهای هر سومین(سومین،پنجمین،پنجمین� � پنجمین،پنجمین، پنجمین) رج و در ادامه هر چهارمین(چهارمین، چهارمین، چهارمین، چهارمین، چهارمین، چهارمین) رج ادامه بدین تا دونه هاتون (47،49،49،49،41،41)39 تا بشه بعد هر چهارمین(-،-،ششمین، ششمین، ششمین، ششمین) رج دونه اضافه كردنو ادامه بدین تا دركل (47،49،51،53،55،57)45 تا دونه داشته باشین.
همینطور ساده ببافین تا بافتتون (14،16،18،20،23،25)11 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنین.

شكل دهی بالای آستین
ابتدای رجهای(4،4،2،12،12،10)6 ام (2،2،2،3،3،3)2 تا دونه كور كنین.بعد ابتدای رجهای (8،8،10،0،0،2)6 ام (3،3،3،0،0،4)3 تادونه كور كنین.
سپس (15،17،17،17،19،19)15 دونه باقیمونده رو كور كنین.

حالا سرشونه ها رو به هم وصل كنین وبعد برای یقه ایطور عمل كنین.

یقه
در حالیكه روی بافت به سمت شماست وبا میل3 ورنگ آبی با احتساب 2 تادونه در ابتدا وانتهای از ابتدای لبه جلو به این ترتیب دونه بگیرین:
(18،18،19،20،20،20)17 دونه از جلوی راست،(25،25،27،27،27،29)25 تادونه از لبه پشت،(18،18،19،20،20،20)17 دونه از جلوی چپ ودونه ها رو از زیر ببافین.
تعداد دونه ها (61،61،65،67،67،69)59 تا میشه.
رج1:(روی یقه وپشت بافت): (4،4،6،3،3،4)3 تابه زیر،یه دونه به دونه بعدی اضافه كنین،(سه زیر،یه دونه اضافه) پرانتز رو برای (13،13،13،15،15،15،15)13 بار تكرار كنین، (4،4،6،3،3،4)3 تابه زیر

رج2:همه رو

رج 3:همه از زیر تا 5 تا دونه مونده به اخر،دونه های بعدی رو بدون بافتن از میل چپ به راست منتقل كنین.نخ رو درجهت خلاف كار قرار داده ودوباره همون دونه های نبافته رو به میل راست منتقل كنین.


رج4:همه رو تا 5 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج5: همه زیر تا 10 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج6: همه رو تا 10 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج7: همه زیر تا 15 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج8: همه رو تا 15 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج9: همه زیر تا 20 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج10: همه رو تا 20 تادونه مونده به اخردونه های باقیمونده رو نبافین و برگردین.

رج11:همه زیر

رج12:همه رو

رج13:یه زیر،یه دونه نبافته به میل راست بگیرین،دونه نبافته رو روی دونه بافته شده بندازین،همه زیر تا 3 دونه مونده به اخر،دوتایكی زیر،یه زیر

رج14:همه رو

رج15:و16: شبیه رج13و14

رج17: یه زیر،یه دونه نبافته به میل راست بگیرین،دونه نبافته رو روی دونه بافته شده بندازین،همه زیر تا 3 دونه مونده به اخر،دوتایكی زیر،یه زیر

رج18: یه رو، دوتایكی رو، همه رو تا 3 دونه مونده به اخر، دوتایكی از رو باtbl، ،یه رو

رج 19و20: شبیه رج13و14

(63،63،67،71،71،73)61 دونه باقیمونده رو كور كنین.

جیبها(دوتاببافین)

(18،20،20،20،22،22)18 دونه با نخ آبی و میل 3 سربندازین.با رج همه زیر شروع به بافت كنین و بافت ساده رو برای (12،14،14،14،16،16)12 رج ادامه بدین در حالیكه با پشت كار رج رو تموم كردین.
رج بعد(روی كار): یه زیر،یه دونه نبافته به میل راست بگیرین،یه زیر،ذونه نبافته رو روی دونه بافته بندازین،همه زیر تا3 تادونه آخر،دوتایكی زیر،یه زیر

رج بعد:همه رو

دو رج آخر را دوبار تكرار كنین.تعداد دونه ها (12،14،14،14،16،16)12 تا میشه.
حالا به روش زیر كور كنین:
یه زیر،(دوتایكی زیر،دونه دوم رو روی میل راست بندازین در حالیكه روی دونه اول بیفته)تكرار پرانتز تا دونه آخر،یه زیر،دونه دوم میل سمت راست رو روی دونه اول میل بندازین وسپس محكم بكشین.

بافت لبه آستین
در حالیكه روی كار به شماست وبا قلاب 5/2 و با نخ سفید یه نخ به انتهای لبه آستین وصل كنین واز لبه با قلاب دونه بگیرینو یه رج پایه بلند بزنین ومطمئن بشین تعداد پایه ها فرد باشه. ودوباره كار رو برگردونین
رج بعد: (پشت كار)یه زنجیره،یه پایه بلند توی اولین پایه ،(3 زنجیره،از یه پایه بگذرین،یه پایه بلند در پایه بعدی) تكرار پرانتز تا آخر
نخ رو محكم كنین.
درزهای استین رو بدوزین و روی بدنه سوار كنین.

بافت لبه جلو

در حالیكه روی كار به شماست وبا قلاب 5/2 و با نخ سفید یه نخ به انتهای لبه چپ جلو وصل كنین واز لبه كل جلوی چپ وپشت یقه وجلوی راست با قلاب دونه بگیرین و یه رج پایه بلند بزنین ومطمئن بشین تعداد پایه ها فرد باشه. ودوباره كار رو برگردونین
رج بعد: (پشت كار)یه زنجیره،یه پایه بلند توی اولین پایه ،(3 زنجیره،از یه پایه بگذرین،یه پایه بلند در پایه بعدی) تكرار پرانتز تا آخر
نخ رو محكم كنین.

بافت لبه یقه وجیبها
شبیه بافت لبه جلو دونه از لبه ها با قلاب بگیرین وكلش رو قلاب بزنین.

بافت گل
با قلاب سایز 5/2 و با نخ سفید 6 تا زنجیره بزنین و به شكل حلقه دربیارین.
دور اول:یه زنجیره بزنی.15 تا پایه بلند توی این حلقه بزنین.
دور دوم: (3 زنجیره،tr2tog روی پایه دوم،3 زنجیره،بستن حلقه روی پایه بعدی) تكرار پرانتز تا آخر


گلها رو به جیبها وصل كنین وسپس جیبها رو در محل مربوطه در جلوی ژاكت بدوزین.دكمه ها رو بدوزین وروبان رو ازرج سوم ابتدای یوك رد كنین ودر وسط گره بزنین.

نكات:دوستان من از قلاب بافی خیلی سررشته ندارم .به همین خاطر نمیدونم معادل واژه ها رو چی باید بگم.اگه نتونستین متوجه طرز بافت گل بشین من تو صفحات قبل یه مدل گل با بافتنی گذاشتم.ترانه عزیز هم یه گل با قلاب گذاشتن از اونها به جای این گل استفاده كنین.

ژوته بر عكس:یعنی نخ رو از پشت به جلو بیارین در حالیكه ژوته معمولی نخ از جلو به پشت میره.
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

Effectively expressed really! .
where to buy cialis in ontario cialis for sale in europa cialis et insomni ou acheter du cialis pas cher cialis uk cialis 100mg suppliers non 5 mg cialis generici cialis generique purchasing cialis on the internet only best offers cialis use
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:35 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cheap online viagra uk buy viagra next day delivery buy viagra in malaysia buy prescription viagra online buy viagra uk cheap buy viagra from india buy herbal viagra kamagra viagra pharmacy what is viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:12 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis 10mg prix pharmaci online prescriptions cialis generico cialis mexico cialis pas cher paris cialis 05 tadalafil tablets cialis lowest price if a woman takes a mans cialis cialis patent expiration cialis pills price each
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:34 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
200 cialis coupon enter site 20 mg cialis cost cialis professional yohimbe chinese cialis 50 mg we recommend cialis best buy generic cialis soft gels brand cialis nl look here cialis cheap canada buying cialis overnight cialis manufacturer coupon
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:45 ب.ظ

Many thanks, A good amount of write ups.

5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg cut in half cialis super acti viagra vs cialis interactions for cialis buy generic cialis cialis without a doctor's prescription cialis generique prix cialis once a da click now buy cialis brand
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:28 ب.ظ

Fine information. Thanks!
buy now viagra buy viagra canadian pharmacy buy viagra at walmart how to buy real viagra online ordering viagra where to buy viagra online safely viagra online canada buy viagra uk online is it legal to buy viagra online from canada online purchase of viagra
شنبه 18 فروردین 1397 10:29 ب.ظ

Thanks a lot. A lot of postings!

comprar cialis 10 espa241a cialis taglich cialis prices in england cialis 20 mg cut in half canadian drugs generic cialis cialis kaufen wo cialis cuantos mg hay cialis cipla best buy buy generic cialis order generic cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 12:56 ق.ظ

Regards! A good amount of info.

cialis 20 mg cut in half the best choice cialis woman price cialis per pill cialis generico en mexico price cialis best cialis 20 mg chinese cialis 50 mg order generic cialis online cialis coupons cialis soft tabs for sale
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ